اسب

محصولات کنسانتره اسب :

صنعت اسب در دنیا همیشه یکی از صنایع پول ساز بوده است.

با توجه به صنعتی شدن خوراکدهی اسب، ایجاد تعادل بین مواد مغذی بر عملکرد و سلامت اسب تأثیر بسزایی دارد.

عوامل مختلفی بر تنظیم جیره کارآمد اسب اثر گذار می باشد که از مهمترین آنها می توان به سن اسب، میزان و مرحله رشد، سطح و نوع فعالیت اسب و اقلیم اشاره نمود.

خوراک اسب کارخانه خوراک دام و طیور مهرادان شامل کنسانتره تخصصی اسب می باشد که قابلیت هضم بالایی داشته و براساس تمام نیازهای غذایی اسب فرموله شده است.

کنسانتره تخصصی اسب کارخانه خوراک دام و طیور مهرادان دارای

انرژی بالایی بوده و موجب شادابی و چابکی حیوان می شود و سلامت اسب را تضمین می کند.

نمایش یک نتیجه